The winds of change

Waarom windenergie in Zuid-Limburg nodig is!

11 maart 2011

 

Het was een vrijdagnamiddag, Japan werd getroffen door een tsunami. De kerncentrale van Fukushima werd zwaar getroffen. Doordat de noodgeneratoren niet konden worden opgestart vond er een kernsmelting plaats in 3 units. De gevolgen zijn vandaag de dag nog steeds niet te overzien. Wel staat vast dat Fukushima één van de grootste ecologische, economische en maatschappelijke rampen ooit is.

In onze tuin (35 km van Tongeren) staan kerncentrales van een oudere generaties (Tihange en Doel behoren tot de oudste kerncentrales ter wereld). De afgelopen jaren werd de noodstop meermaals ingedrukt. We hoorden over scheurtjes, sabotage door een medewerker, beperkte beveiliging, lekkende vaten,... De risico's zijn te groot!

Daarom betoogt Groen Tongeren ieder jaar in deze periode mee met de STOP-Tihange beweging. Voor de kernuitstap en voor een overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen.

 

Meer windmolens

 

​Windenergie is één van de steunpilaren van een hernieuwbare energiemix. Waarom in Zuid-Limburg? In Vlaanderen zijn er veel bouwristricties die het onmogelijk maken om windmolens te bouwen. Door het wegvallen van de militaire radar in Glons is het in onze streek voor het eerst mogelijk om windmolens te zetten. Bovendien waait het hard genoeg om die windmolens ook rendabel te laten draaien. De vele interesse van verschillende investeerders toont ook aan dat dat zo is.

Groen Tongeren juicht het dan ook toe dat er windmolens komen in onze streek. Dat de burgers meer betrokken moeten worden is een feit, dat het alleen weerstand opwekt wanneer je voor voldongen feiten wordt geplaatst, is een feit. Volgens ons is het de taak van de stad om op een onafhankelijke manier de burger te informeren. Je mag dit niet enkel aan de projectverantwoordelijken over laten. 

De Stad geeft bovendien in haar klimaatplan aan dat ze wil inzetten op windenergie. Je kan in dit dossier geen twee gezichten hebben. Als aan alle wettelijke normen voldaan is en tegelijkertijd is één van je doelstellingen windenergie mogelijk maken, dan is het erg hypocriet om een negatief advies te geven. 

Op vlak van energie hebben we politici nodig die moedige beslissingen nemen. Politici die het algemeen belang voorop stellen en die de verantwoordelijkheid niet afwentelen op een hoger politiek niveau (het is de schuld van de provincie,...)

 

Factcheck

 

Een objectieve blik op de materie is noodzakelijk. Het is de taak van de politiek om burgers te informeren. Zonder zaken te minimaliseren, maar ook zonder te overdrijven. De discussie rond windmolens wordt vaak op de spits gedreven met anekdotes die eerder 'urban myth' dan een feit zijn.

​Ijspegels vliegen kilometers ver

​Onderzoek in de Zwitserse Alpen toont aan dat slechts 5% van het ijs op een afstand van 80 meter terecht komt (geen kilometers dus en ook op ruime  afstand van de eerste bewoners). Moderne windmolens beschikken over een ijsdetectiesysteem. Wanneer een bepaalde grens wordt overschreden, wordt de trubine stil  gelegd. 

Geluid en slagschaduw

De geluidsnormen en de normen wat betreft slagschaduw zijn in Vlaanderen streng. Dat wil zeggen dat windtrubines moeten worden stilgelegd wanneer een bepaalde norm wordt overschreden. Volgens de huidige Vlaamse regels mag het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van een windmolenpark niet meer dan 39 dB(A) zijn. De trein die voorbij komt of een auto die door uw straat rijdt, maken meer lawaai. 

 

Slagschaduw op een woning wordt wettelijk beperkt tot maximum 8 uren per jaar en tot maximum 30 minuten per dag. Daarna wordt de betrokken windturbine automatisch uitgeschakeld. Is dat vervelend? Waarschijnlijk wel, maar de maatschappelijke voordelen zijn groot. Bovendien kan iedere bewoner mee participeren in het windmolenpark zodat ook de baten rechtstreeks bij de omwonenden terecht komen.

Invloed op vogels

 

Er is steeds de mogelijkheid om negatieve effecten op de fauna (vogels en vleermuizen) te beperken door windturbines uit te schakelen tijdens risicovlle perioden, door de omgeving beter in te richten (planten van hagen en bomen), door waarschuwingssignalen aan te brengen op de wieken of door de windturbines anders in te planten tov de trekbewegingen.

Meer interessant leesvoer: Groen wil omwonenden laten meegenieten van windmolens

 ​