Plaspunten in Tongeren (iedereen de pot op)

We waren blij verrast toen we in de voorbije weken in de pers zagen verschijnen dat VFG Tongeren (een organisatie die zich inzet voor personen met een beperking, chronische zieken en hun omgeving. Partner van de socialistische mutualiteit.) een eisenbundel heeft overhandigd aan het schepencollege.

Tegelijkertijd waren we een beetje verbaasd dat de drie sp.a schepenen de voorstellen steunden en zouden overmaken aan de schepen van Welzijn.

Voortschrijdend inzicht kan natuurlijk altijd en valt in deze toe te juichen maar waar was de sp.a in 2013 toen wij een van de belangrijkste werkpunten (openbare toiletten) ter sprake brachten in deze raad?

Het idee om openbare toiletten te plaatsen in het stadscentrum werd toen alles behalve gesteund. Ik herinner me de smalende reacties vanuit de sp.a banken nog goed.

Het idee is bij ons echter altijd in het achterhoofd blijven zitten. Omdat het de toegankelijkheid van de stad vergroot, omdat het een verwelkomend signaal is voor iedereen die Tongeren bezoekt maar ook omdat we er voortdurend vragen over krijgen. Mensen vragen zich terecht af of dit niet op een of andere manier geregeld kan worden.

Het plaatsen van openbare toiletten is echter duur. Het plaatsen van 1 toilet wordt geschat op 130.000 euro. Een volautomatisch toilet dat zichzelf reinigt etc kost al snel 1,1 miljoen euro.

Daarnaast is het onderhoud van een openbare toilet ook erg prijzig. WC-rollen, schoonmaakmiddelen, kuisploegen, onderhoudsploegen,... De kosten per toilet komen uit op ca. 15.000 euro per toilet!

En dan hebben we 1 toilet, 1 openbaar toilet in Tongeren. Het oorspronkelijke probleem blijft dan eigenlijk bestaan want dan moet je nog ophouden tot je bij die ene plek bent.

De stad Aalen (Duitsland) kwam in 2000 met een goede oplossing. Ze voerden het systeem van 'Nette Toilette' in.

Het systeem voorziet een subsidie voor horecazaken / winkeluitbaters die hun toilet ter beschikking stellen. Met een sticker wordt aangegeven dat het toilet bezocht kan worden zonder aankoopverplichtingen. Ook wordt er vermeld of het toilet rolstoeltoegankelijk is en of er ruimte is voor het verschonen van een baby.

Het symbool wordt ook weergegeven op de kaarten van de stad en er is een website en app waar men snel de dichtstbijzijnde 'Nette Toilette' kan vinden.

De subsidie bedraagt tussen de 40 en de 150 euro per maand (afhankelijk van de ligging, de openingsuren, de toegankelijkheid,...). Zo heeft de stad Aalen nu 27 toiletten waar bezoekers zonder aankoopverplichtingen terecht kunnen. Dit voor 17.000 euro per jaar. Een fractie van de kost die men nodig heeft voor het installeren van openbare toiletten. 

Het systeem werd in Duitsland met succes uitgebreid naar andere steden (240). Het symbool is gekend door iedereen.

Dichter bij huis heeft de gemeente Retie (no pun intended) een gelijkaardig systeem dat in 2016 werd uitgebreid naar de ganse provincie.

Naast het in de inleiding genoemde VFG (socialistische mutualiteiten) vinden we een gelijkaardig voorstel in het memorandum 2018 van Vief Limburg (partner van de Liberale Mutualiteit).

Volgens ons zijn er dus veel vragende partijen en kan er een systeem worden bedacht dat een win-win situatie creeert voor de bezoeker van de stad, voor de horecazaken én voor de stad zelf.

Ter stemming:

De stad Tongeren stelt een subsidiereglement op voor plaspunten. Maakt het systeem kenbaar bij de burger en moedigt de middenstand aan om deel te nemen. Er wordt 10.000 euro per jaar voorzien in de Meerjarenplanning.

Het schepencollege erkent het probleem en wenst verder te werken aan een creatieve oplossing. Het idee van stickers en een website/app worden meegenomen. Men vindt het echter niet opportuun om een subsidie aan het systeem te koppelen. Horecauitbaters kunnen de meerwaarde halen uit de extra klandizie. (het punt werd niet aangenomen).