Groen tegen NO-omleidingsweg!

Op de gemeenteraad van 27 november 2017 moest de stad advies geven over het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Noord-Oostelijke omleidingsweg. Vanaf dag één voert Groen oppositie tegen de komst van deze weg. Waarom? We zetten onze argumenten nog eens op een rijtje:

 

1. De omleidingsweg is een maat voor niets.

 

Al van bij het ontstaan van de plannen wordt er ons verteld dat de omleidingswegen de verkeersdruk op de Wallen zullen doen dalen. Het is heel vervelend dat u tijdens de spitsmomenten enkele minuten moet aanschuiven op de ring. Eveneens is het erg frustrerend om de fiets te nemen en te moeten vaststellen dat de stad een jungle is waar de wet van de sterkste nog lijkt te gelden. Wij begrijpen die frustraties zeker! Niemand staat graag vast en ook het fietsbeleid laat in Tongeren te wensen over. Maar jammer genoeg is er geen wonderoplossing. De omleidingswegen zullen er niet voor zorgen dat al het aanschuiven plots tot het verleden zal behoren.
Met of zonder omleidingsweg, de probleemzones blijven bestaan. Het is zelfs zo dat er een probleemzone bijkomt tijdens de avondspits (vanaf de omleidingsweg tot de Viséweg).

U hoeft ons niet te geloven, kijk naar de volgende cijfers (plan MER) en oordeel zelf:


Voor de beoordeling van de effecten inzake verkeersdoorstroming worden de gepronosticeerde hoeveelheden verkeer gedeeld door de praktische wegvakcapaciteiten (als dit cijfer 1 is of meer, is er een oververzadiging).

 

2. Verspilling van SALK middelen.

 

Qua verkeersdoorstroming en verkeersleefbaarheid zorgt de Noord-Oostelijke omleidingsweg niet voor een verbetering. Waarom houden we er dan toch miljoenen voor vrij? Deze weg zal betaald worden met SALK-middelen. In het SALK  plan  (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) belooft de Vlaamse overheid de nodige investeringen te doen om de economische impact van de sluiting van Ford Genk te milderen.

Jobs-jobs-jobs of beton-beton-beton?

Hoe past deze omleidingsweg in dat plaatje, vraagt u? Wel wij weten het ook niet. De economische meerwaarde van deze weg is nihil. SALK-geld moet naar de economische heropleving van Limburg gaan. Jobs-jobs-jobs, niet beton-beton-beton!

 

3. Aanslag op de open ruimte.

 

De Noord-Oostelijke omleidingsweg doorsnijdt het open landschap dat Berg al honderden jaren kenmerkt. In het plan-MER wordt gewezen op deze negatieve impact. De open ruimte wordt in heel Vlaanderen schaars. Het beton blijft het landschap beetje bij beetje overnemen. Tijd om te beschermen wat er nog rest.

 

4. Hoezo, geen fietspaden?

 

In de plannen worden geen fietspaden voorzien. Het argument is dat de fietsers het bestaande wegennet kunnen gebruiken. In het plan-MER werden er wel fietspaden voorzien en als extra maatregelen zouden de fietspaden op de Molenweg ook opnieuw moeten worden aangelegd. Waarom werden deze maatregelen niet verder opgenomen in het PRUP?
Miljoenen voor de auto, maar de fietser moet zijn plan maar trekken.

 

Kortom veel contra's, geen pro's. Wij zetten de strijd verder, samen met de bewoners en de belangenorganisaties.

 

​Sluit u aan bij het protest, word lid van Groen: https://www.groen.be/het-kan-anders-word-lid